Project Description

Vastseliinan piispanlinnasta, joka rakennettiin vuonna 1342 Tarton piispan maille, muodostui yksi mahtavimmista puolustuslinnoituksista vanhalla Liivinmaalla. Se edustaa yhtä 21 löytämisen arvoisesta paikasta Etelä-Virossa ja on merkitty National Geographicin keltaisella ikkunalla.

Keskiajalla linna oli kuuluisa pyhiinvaelluskohde, jonka kappelissa oli ihmeristi. Pyhiinvaeltajat saivat paavi Innocentius VI käskystä vuoden ja 40 päivän synninpäästön. Pietari I tuhosi linnan Pohjan sodassa. Nykyään vierailijat voivat kiivetä linnan torniin, sytyttää kynttilän ihmeiden paikassa ja nauttia yökonserteista linnan alueella.

Linnan alueella järjestetään elokuun alussa Vanhan Vastseliinan päivät. Mäerootsin kartanosta linnaan on matkaa noin kuusikilometriä.

Linnoitus on syntynyt Vanhan Vastseliinan läpi kulkeneelle Tarton ja Pihkovan väliselle kauppatielle, jota pitkin kulkivat myös sotajoukot useampaankin kertaan. Linnan sijainti on strateginen, se sijaitsi Vanhan Liivinmaan ja Pihkovan ruhtinaskunnan rajalla.

Linna valmistui 1342 vahvana tornilinnoituksena. 1400-luvun lopulla linnaa paranneltiin ja sitä muokattiin sopivaksi tykeille. Vanha torni ympäröitiin muurilla ja etelä- ja itäpuolille pystytettiin tykkitornit. Lännessa linnoitusta rajasi Piusa-joki, pohjoisessa ja idässä Meeksin puro. Lisäksi eteläpuolelle rakennettiin vielä oja Meeksi-purosta Piusa-jokeen.

Rajalinnoituksena Vastseliina oli eräs mahtavimpia, kauneimpia ja omaperäisimpiä koko Virossa ja Latviassa ja se oli 1380-luvulla Vanhan Liivimaan vahvin linnoitus. Kaakkoistornin koristelut ovat ainutlaatuisia koko Vanhan Liivimaan linnoitusarkkitehtuurissa.

Vastseliina ei ollut tärkeä pelkästään rajalinnoituksena. Siitä muodostui 1300-luvulla myös pyhiinvaeltajien kohde, jossa sokeiden piti saaman näkönsä takaisin, kuurojen kuulonsa jne. Syynä tähän oli ihme, joka koettiin linnoituksen kappelissa syyskuussa 1353. Tuolloin linnan tyhjästä kappelista oli kuulunut musiikkia. Paikalle tulijat olivat ihmeekseen nähneet kappelissa kaksi vahakynttilää loistamassa ihmeen kauniisti valaisten ristiä joka painovoimaa uhmaten leijaili kappelissa

Ihmeellisestä leijailevasta rististä kuulleita pyhiinvaeltajia alkoi siis tulla paikalle kaikista Liivinmaan kolkista ja Vastseliinassa vierailijoille julistettiin 40 päivän syntien anteeksianto.
Pohjan sodassa (1700-1721) linnoitus menetti sotilaallisen merkityksensä.

www.visitestonia.com/fi/vastseliinan-piispanlinnan-rauniot

www.visitestonia.com/fi/vastseliinan-piispanlinnan-museo